ANDRIVES AB Industriell automation

Servo Stegmotor Planetväxel

Servoförstärkare Drivsteg

CNC maskiner & hantering

 

 

Stegmotorsdrivning: modell DM

Modern drivenhet med matningspänning 18 till 80 VDC eller 80 till 230 VAC och ströminställning från 0,3 A upp till 8,2 A.

Kraftig resonansdämpning inom lågt varvtalsregister, förstärkt vridmoment vid medel- och höga varvtal.

Modellen kännetecknas av tyst gång och låg värmeutveckling. Puls/rotationsriktning eller CW/CCW signal, mikrostegning upp till 1/512 mikrosteg samt datorprogram för särskild parametrering.

 

 

Stegmotorsdrivning: modell EM

Modern drivenhet utrustad med intern strömkontroll för sladdlös motorstoppsavkänning (överbelastning).

Matningspänning 20 till 80 VDC och ströminställning från 0,3 A upp till 8,2 A.

Kraftig resonansdämpning inom lågt varvtalsregister, förstärkt vridmoment vid medel- och höga varvtal.

Modellen kännetecknas av tyst gång och låg värmeutveckling. Puls/rotationsriktning eller CW/CCW signal, mikrostegning upp till 1/512 mikrosteg, autotuning med motoridentifering samt datorprogram för särskild parametrering.

 

 

 

Stegmotorsdrivning: modell M (ekonomiskt fördelaktig)

Standard drivenheter i 7 modeller med matningspänningar från 18 till 112 VDC eller från 18 till 80 VAC och ströminställning från 1,0 A upp till 7,8 A.

Till föjld av sinusformad strömreglering uppnås effektiv resonansdämpning inom lågt varvtalsregister, tyst gång och relativt låg värmeutväckling.

Autotuning med motoridentifering möjliggör optimal driftanpassning.

Utmärkt högvarvtalsprestanda samt jämn gång vid låga farter karakteriserar modellerna.

Puls/rotationsriktning signal (CW/CCW som tillval), mikrostegning upp till 1/128 mikrosteg, pulsfrekvenser upp till 300 kHz och automatisk stoppströmsreducering.